Relationsproblem
Sorg
Missbruk
Fobi
Spelberoende
Stress
Sömnproblem
 

Familjerådgivning - Parterapi och Föräldrarcoachning

Parterapi

Metoden som används för parterapin kallas ICBT. Till skillnad från traditionell parterapi som har fokus på förändring fokuserar ICBT på både förändring och acceptans för varandras olikheter, att hitta ett förhållningssätt till varandra som fungerar också på lång sikt.

Av vilken anledning söker man vanligen parterapi enligt forskningen

Pris: 1200kr per session (90 minuter)

Hur går parterapin till

Parterapin inleds med information om vad det innebär att träffa mig som KBT-terapeut: Det är ett personligt möte, inte privat som vän, men personligt. Vi har en jämbördig ställning i rummet där ni är expert på era problem och jag är expert på vad man kan göra åt det. Sedan har vi ett samarbete för att det ska bli bättre för er. Det innebär också att jag inte har en dold agenda utan har jag en fråga, reflektion eller hypotes kommer jag lägga fram den. Är det en fråga ni inte vill svara på är det hel OK att säga ifrån. Det är ni som bestämmer vad ni vill lämna ut i parterapin.

De yttre ramarna för parterapin

Varje gemensam session är 90 minuter.

Bedömningsfas:

Session 1 - berättar jag vad det innebär att träffa mig som KBT-terapeut. Ni får också information om de yttre ramarna för parterapin. Jag kommer föra journal för var och en för sig. Sedan inleds en utforskande del där vi går igenom problem- och konflikt-områden men också era gemensamma styrkor. Kom ihåg att ni berättar bara det ni själv vill men jag kommer ställa frågor som det är OK att ni väljer att inte svara på. Jag har dock en tanke med frågan, att svaret ger relevant information för parterapin. Skattningsformulär delas ut.

Session 2 - vill jag träffa er var för sig (45 minuter var, direkt efter varandra eller vid olika tillfällen). Ofta har parterna olika uppfattning om varför de söker parterapi. Här har du chans att ta upp individuella problem och farhågor. Vi går också igenom skattningsformulären.

Session 3 - och framåt träffas vi tillsammans alla tre och ni får en återkoppling på vad jag ser som era styrkor, graden av engagemang och påfrestning i relationen och vi gör tillsammans en problemformulering.

Behandlingsfas:

Session 4 till avslut - reglerna under de gemensamma sessioner är att vi inte avbryter varandra, inte går till personangrepp utan berättar hur det blir för mig i de olika situationerna.

Föräldracoachning

Vi arbetar med dig som förälder, enskilt eller tillsammans med din partner. Vi utgår från ACT och inlärningspsykologin där ACT hjälper dig att vara den förälder du vill vara och inlärningspsykologin hjälper dig att vägleda ditt barn med färre konflikter och en bättre relation till ditt barn.

Pris: 1500kr per session som par (90 minuter)
800kr som ensamförälder (50 minuter)

Hur går föräldracoachning till

Föräldrautbildningen inleds med information om vad det innebär att träffa mig som KBT-terapeut: Det är ett personligt möte, inte privat som vän, men personligt. Vi har en jämbördig ställning i rummet där du/ni är expert på era problem och jag är expert på vad man kan göra åt det. Sedan har vi ett samarbete för att det ska bli bättre för er.

De yttre ramarna för föräldracoching

Varje gemensam session är 90 minuter. Är du ensamförälder eller går själv hos mig är varje session 50 minuter

Session 1 - berättar jag vad det innebär att träffa mig som KBT-terapeut. Ni får också information om de yttre ramarna för föräldracoching. Sedan inleds en utforskande del där vi går igenom problem- och konflikt-områden men också era gemensamma styrkor som familj. Kom ihåg att ni berättar bara det ni själv vill men jag kommer ställa frågor som det är OK att ni väljer att inte svara på. Jag har dock en tanke med frågan, att svaret ger relevant information för att vi ska ha framgång med vårat samarbete.

Session 2 - vill jag träffa er var för sig om ni kommer som par(45 minuter var, direkt efter varandra eller vid olika tillfällen). Den här gången får ni chansen att berätta om era tidigare erfarenheter av att vara i en familj. Går du i föräldracoachning själv fortsätter vi med informationsinsamlingen och glider över i en behandlingsfas.

Session 3 - och framåt träffas vi tillsammans alla tre och ni får en återkoppling på vad jag ser som era styrkor och vi gör tillsammans en problemformulering.

Reglerna under de gemensamma sessioner är att vi inte avbryter varandra, inte går till personangrepp utan berättar hur det blir för mig i de olika situationerna.

I KBT-terapi följs en agenda från session 2

Agenda

Återkoppling:

Jag frågar vad du/ni hade med dig/er härifrån sist. Då vill jag veta om det var något som var bra, dåligt eller om det var något som blev konstigt och hur har det gått med ”hemläxan”.

Dagens tema

Där vi är lika ansvariga för att det innehåller något som är viktigt och relevant för er. Samtalsmetodiken bygger på KBT och MI. Interventionerna bygger på traditionell KBT och ACT.

Sammanfattning

Vi sammanfattar det vi pratat om och som avslutning för att förstärka de viktigaste delarna.

Hemläxan

Hemläxa är en viktig del i KBT/ICBT då vi ses endast 90 minuter av er vecka och förändringen ju ska ske i ert liv utanför terapirummet. Läxan kan vara allt från att läsa en bok, ett kapitel i en bok, en artikel, arbeta med formulär, reflektera i din vardagsmiljö eller prova att göra annorlunda. Om det är en läxa ni inte vill eller inte hinner göra är det bra om ni berättar det så får vi modifiera läxan eller så får jag förklara syftet med läxan bättre.

Om ni skulle vilja avsluta parterapin, familjerådgivningen/föräldracoachning i förtid för att ni tycker att vårt samarbete inte fungerar är det helt OK men jag vill att ni talar om det och inte bara uteblir. Ni kommer inte behöva förklara er, det räcker med att ni talar om att ni vill avsluta terapin. Om ni vill kan jag i så fall ge er några namnförslag på andra duktiga terapeuter.