Relationsproblem
Sorg
Missbruk
Fobi
Spelberoende
Stress
Sömnproblem

Välkommen till Kognitiva PT - din terapeut i Stockholm

För mig är det viktigt att ge en personlig och konkret terapi. Här hos mig blir du alltid bemött med respekt och empati oavsett vem du är eller vilka problem du kommer med. HBTQ-kompetent

Att be om hjälp och välja terapeut

Det kan vara svårt att ta steget att söka hjälp hos en terapeut, att välja rätt terapeut gör inte saken enklare. Läs mer om hur du väljer rätt terapeut och vilka frågor du bör ställa.

Våra behandlingar

Beroende vad du söker hjälp för används olika metoder inom KBT. Läs gärna mer om de olika metoder inom KBT som används eller läs mer om behandlingarna nedan.

Individuell
behandling

Vi har en jämbördig ställning, där du är expert på dina problem och vi på teorin och metoderna. Vi använder oss av traditionell KBT, ACT och MI.

Stickrädsla och sprutfobi

I en trygg miljö hjälper vi dig att kunna han-tera situationer med provtagning och vaccination genom kunskap och ex-ponering. 

Företag och
organisation

Vi ger KBT-handledning för personal på tider som passar personalen.
KBT-terapi för enskild medarbetare samt chefsutveckling och coaching.